THE

TEAM

คนและการมีปฏิสัมพันธ์กัน 
บ้านที่ตอบสนองการอยู่อาศัยได้จริง 
ร่วมมือทำงานกับลูกค้า 
การตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง 

คำแถลงอุดมการณ์

เราค้นพบวิธีที่ดีกว่าในการพัฒนางานก่อสร้าง
จากการลงมือทำจริงและช่วยเหลือผู้อื่น
นั่นคือ เราให้ความสำคัญกับ :

มากกว่าการทำตามขั้นตอนและเครื่องมือ
มากกว่าเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์
มากกว่าการต่อรองให้เป็นไปตามสัญญา
มากกว่าการทำตามแผนที่วางไว้

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

ทั้งนี้ แม้เราจะเห็นความสำคัญในสิ่​งที่กล่าวไว้ทางด้านขวา
แต่เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่กล่าวไว้ทางด้านซ้ายมากกว่า

Facebook

Line

©2019-2020 Nature Estate Co.,LTD

Move Up

NATURE ESTATE

085-445-4334 | 091-065-0090 | 087-951-1212 | 042-713-413

373/31 ถ.สกลนคร-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

©2016 by NATURE ESTATE CO,.LTD