top of page
540208-B.jpg
LOGO

อาคารสำนักงานใหญ่ ศูนย์รับสร้างบ้าน บจก.เนเจอร์ เอ็ซเทท

OUR SERVICES

What We Do

ด้วยความหลากหลายด้านงานก่อสร้าง เรามีความพร้อมที่จะคอยบริการและดูแลท่าน

ให้งานก่อสร้างตั้งแต่ขั้นตอนการประสานงานกับหน่วยงานราชการในการขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องตามกฏหมาย สถาบันทางการเงิน ต่างๆ จนถึงการออกแบบทางสถาปัตยกรรม แบบทางวิศวกรรม ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามมาตรฐานงานก่อสร้างสากล

Architecture Illustration

DESIGN & DRAWING

การออกแบบจากสถาปนิกมืออาชีพ ที่ชำนาญการออกแบบให้ลงตัวกับการอยู่อาศัยของคนไทย

Business Meeting

CONSULTANTS

บริการเป็นที่ปรึกษางานก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Construction Workers

CONSTRUCTION

เรามีความชำนาญด้านการก่อสร้างบ้าน อาคาร

ด้วยทีมช่างมืออาชีพแบบแยกประเภทงานโดยเฉพาะ

WHY CHOOSE US?

30 years of

CONSTRUCTION EXPERIENCE

We have the know-how you need.

" เราคือมืออาชีพในด้านการก่อสร้าง บ้าน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ด้วยทีมงานกว่า 300 คน แยกประเภททีมตามประเภทงานก่อสร้างด้วยความชำนาญเฉพาะด้านกว่า 18 ทีม ทำให้วันนี้เราคือ ศูนย์รับสร้างบ้านชั้นนำ ในภูมิภาค ที่พร้อมทุกด้านทั้งทรัพยากรบุคคล การบริหารงาน เทคนิค วิธีการ เทคโนโลยีก่อสร้าง ด้วยความรู้ในสายงานก่อสร้าง มากกว่า 30 ปี "

| ศูนย์รับสร้างบ้าน คุณภาพดี ราคาเป็นธรรม งานก่อสร้างมาตรฐานสากล |

ทำความรู้จักเรา

ABOUT US

Subscribe

เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์: 8:00 - 17:30
​อาทิตย์ : หยุด

bottom of page